• Bel ons +32 (0)3 669 75 78

  • Adres Jonkerweg 17, Loenhout

  • Contact info@aernoutstax.com

Miramag Superfine

Bodemvruchtbaarheid optimaliseren met Miramag Superfine®

De complete magnesiumkalkmeststof

Miramag Superfine® is een hoogwaardige, milieu- en biovriendelijke magnesium kalkmeststof. In totaal bevat Miramag Superfine® een Neutraliserende Waarde van minimum 540 kg calciumoxide (CaO) per ton, waarvan minimum180 kg uit magnesiumoxide (MgO) per ton. Miramag Superfine® is een productdat u zowel in de akkerbouw, veehouderij, tuinbouw, boomkwekerij, natuur- en bosbeheer als wijnbouw kunt gebruiken om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Lees de volledige Miramag bijsluiter.

Exclusieve fijnheid

Deze dolomietkalkmeststof vormt een zure grond om in vruchtbare aarde en verhoogt de pH van de bodem. Miramag Superfine® bezit een voor Europa exclusieve fijnheid en poreusheid (100% fijner dan 160 micron). Dit betekent dat de calcium en magnesium optimaal worden benut door het gewas en de bodemvruchtbaarheid verbetert.

Puur natuur

Zowel de kalkmeststof Miramag Superfine®  als Mirabox® zijn zuivere, ondergronds gedolvennatuurproducten. Het is milieu- en biovriendelijk magnesiumkalk dat voor elke toepassing te gebruiken is. De kalkmeststof bevat natuurlijke sporenelementen, maar geen stikstof en fosfaten. Het resultaat? Een betere bodemvruchtbaarheid en dus een milieuvriendelijke, gezonde en duurzame bodem. Jaar na jaar.

Optimale bodemstructuur voor akkerbouw

Superfijne landbouwkalk

Of u nu maïs, suikerbieten of aardappelen verbouwt, met Miramag Superfine® creëert u een optimale, duurzame bodemstructuur en dus een hogere opbrengst per ha. Deze ultrafijne kalk voor de bemesting van akkers garandeert namelijk een snelle opname in de grond waardoor de pH-waarde van de bodem snel stijgt.

Boost uw pH

Zoals u weet, heeft de pH-waarde of de maat voor de zuurtegraad van uw bodemstructuur een belangrijke invloed op de:

  • biologische activiteit in de bodem
  • groei van uw gewassen
  • opbrengst van uw gewassen

Miramag Superfine® is een milieu- en biovriendelijke magnesium landbouwkalk met een unieke fijnheid en poreusheid. Door de snelle opname in de grond zorgt bemesting al binnen 4 weken voor ¾ van de pH-verhoging in de bodemstructuur.

Optimale voedingsbodem

Miramag Superfine® spoelt niet uit en hecht zich aan het klei-humus complex. Hierdoor vergroot de Kationenuitwisselingscapaciteit of Cation Exchange Capacity. Dit is het vermogen van een bodem om belangrijke voedingsnutriënten (Na+, K+,Ca++, Mg++, …)  te binden en op het juiste moment af te geven aan groeiende planten. De uitwisselingscapaciteit is afhankelijk van het organische stofgehalte, het kleigehalte en de zuurtegraad (pH).

Bemesting van maïs op een natuurlijke manier

Voldoende voeding

Verbouwt u maïs? Dan weet u dat het essentieel is dat uw bodem genoeg stikstof en fosfaat bevat. Denk hier dus aan bij de bemesting van maïs. Miramag Superfine® is een natuurlijke kalkmeststof die ervoor zorgt dat uw gewas deze voedingsstoffen optimaal opneemt.

Efficiënte benutting

Miramag Superfine® is de ideale bemesting voor uw maïs. Doordat het een ultrafijne korrel heeft, neemt uw bodem de stoffen sneller en efficiënter op. De pH wordt hoger, waardoor het fosfaat veel efficiënter wordt benut (bij pH = 4,5: 23% benutting; bij pH = 5,5: 48% benutting). Een zure bodem wordt zo in een handomdraai omgezet naar vruchtbare aarde.

Het magnesium in de kalk zorgt tijdens de bemesting tegelijkertijd voor een betere benutting van de aanwezige stikstof, waardoor de maïs sneller groeit.

Wat is het?

Miramag Superfine® is een hoogwaardige, milieu- en biovriendelijke magnesium kalkmeststof die perfect is voor de bemesting van uw maïs. Het bevat een minimale Neutraliserende Waarde van 540 kg calciumoxide (CaO) waarvan minimum 180 kg uit magnesiumoxide (MgO) per ton. Wilt u meer weten over deze natuurlijke bodemverbeteraar? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ook voor suikerbieten en aardappelen bent u bij ons aan het goede adres.

Suikerbieten een goede pH in de bodem en een goede magnesiumopname.

Meer magnesium

Een voor de akkerbouw belangrijk gewas is de suikerbiet. Om mooie bieten te kweken, moet de bodem wel gezond zijn en aan een aantal eisen voldoen. Zo vraagt de teelt van bieten een goede pH in de bodem en een goede magnesiumopname. Op akkers die bekalkt zijn met schuimaarde/kalkmergel, is de verhouding calcium/magnesium in de bodem in het nadeel van magnesium. Het gebruik van een magnesium kalkmeststof is dus geen overbodige luxe.

Maximaal resultaat met Miramag Superfine®

Daarom is Miramag Superfine®, met een Neutraliserende Waarde van minimum 540 kg calciumoxide waarvan minimum 180 kg uit magnesiumoxide per ton, bij uitstek geschikt voor de suikerbietenteelt. Deze hoogwaardige kalkmeststof is zo fijn en poreus dat suikerbieten het magnesium en calcium snel en uiterst goed opnemen. Het resultaat is een duurzame en gezonde bodem met suikerbieten met een hoog suikergehalte. Onontbeerlijk om mooie bieten te kweken!

Bemesting van aardappelen op een natuurlijke manier

Stikstof of magnesium?

Voor de bemesting van aardappelen is magnesium onmisbaar. Aardappelen staan ervoor bekend dat ze veel stikstof nodig hebben, maar in de praktijk blijkt vaak dat een magnesiumgebrek wordt aangezien voor een stikstofgebrek. Zelfs satellietbeelden kunnen dit onderscheid niet altijd maken.

De juiste voedingsstoffen

Door deze verkeerde diagnose kan het gebeuren dat u extra stikstof strooit tijdens de bemesting van aardappelen, terwijl uw bodem eigenlijk magnesium nodig heeft. Zo lost u het werkelijke probleem nooit op. Sterker nog: een verhoogde infectiedruk van Phythophthora of luis kan het gevolg zijn. Met Miramag Superfine® zal u dit probleem niet tegenkomen. Deze natuurlijke magnesium bemesting voorziet uw bodem altijd van voldoende magnesium en calcium, met een zichtbaar beter resultaat voor uw aardappelen!

Miramag Superfine® voor gras en vee

Voor het vee is een gezonde bodem – en dus gezond gras – van essentieel belang. Gebruik daarom het magnesiumrijke Miramag Superfine®. Magnesium is, zoals u weet, niet alleen een belangrijk mineraal voor de groei van uw gras, maar speelt ook een grote rol in de gezondheid van uw vee. Als uw dieren te weinig magnesium opnemen, stijgt het risico op gezondheidsproblemen zoals:

  • melkziekte
  • verminderde vruchtbaarheid
  • kopziekte

Mirabox® in de ligbox

Ook Mirabox® heeft een hoog gehalte aan magnesium. Dit natuurlijke steenmeel zorgt voor een betere pH van uw gras via de mest van uw dieren. Maar het is vooral het ideale strooisel voor in uw ligboxen. De hoge pH van Mirabox® stopt een groot deel van de ontwikkeling van de bacteriën waardoor bacteriële infecties bij koeien, zoals uierontstekingen, aanzienlijk minder kans krijgen.

Miramag Superfine® voor gras en vee

Bij een te lage pH daalt de opname van stikstof, fosfor, kali, magnesium en zwavel; hetgeen beperkend is voor de plantengroei en in het bijzonder voor de wortel- en de jeugdgroei van de grasplant.

Op te zure weiden kan de zode van het grasland zich niet handhaven.  Slechte grassen en onkruid gedijen het best in zure grond en nemen dan de plaats in van de goede grassen.  Opbrengst en kwaliteit van de weide gaan achteruit.

Magnesium is voor grasland vooral van belang voor de gezondheid van het vee. Als het melkvee te weinig magnesium opneemt zijn gezondheidsproblemen het gevolg : o.a. melkziekte, vruchtbaarheidsproblemen en in het ergste geval kopziekte.

Sterk op twee fronten

Miramag Superfine®  is de beste optie omwille van twee redenen. Eén: door de ultrafijne structuur kan Miramag Superfine® wel een uitstekende Ca/Mg-verhouding in de bodem houden. Twee: het is voor u de goedkoopste MgO-meststof.

Bovendien kan u Miramag Superfine® strooien bij zowel herinzaai als bestaand grasland.

Miramag Superfine® is een een hoogwaardige milieu- en biovriendelijke magnesium kalkmeststof. Het bevat 540 kg CaO waarvan 180 kg MgO per ton.

U kunt zelf uw kalkgift met Miramag Superfine® berekenen aan de hand van deze tabel.

Een bodemverbeteraar die benutting van mineralen verhoogt met zichtbaar resultaat !

Voor maïs is het belangrijk dat uw bodem genoeg stikstof (N) en fosfaat (P) bevat. Met Miramag Superfine® als bodemverbeteraar nemen gewassen efficiënter en sneller deze bouwstenen op.

Efficiënte benutting

Doordat Miramag Superfine® zo’n ultrafijne korrel heeft, neemt uw bodem de meststof sneller op. Een zure bodem wordt zo omgezet tot vruchtbare aarde. De pH wordt hoger, waardoor de benutting van P veel efficiënter verloopt (bij pH = 4,5: 23% P-benutting; bij pH= 5,5: 48% P benutting).

Het magnesium in Miramag Superfine® zorgt tegelijkertijd voor een betere N-benutting. Lees: de fotosynthese in de plant (dus de groei) gaat sneller door een efficiëntere besteding van stikstof.

Miramag Superfine® is een een hoogwaardige milieu- en biovriendelijke magnesium kalkmeststof. Het bevat 540 kg CaO waarvan 180 kg MgO per ton.

Altijd voldoende magnesium

Voor een goede ontwikkeling heeft elk gewas een portie magnesium nodig. Miramag Superfine® is ultrafijne en poreuze magnesiumkalk die ervoor zorgt dat gewassen als aardbeien, asperges en bladgroenten voedingsstoffen snel opnemen en ieder jaar beschikken over voldoende calcium en magnesium.

Meten is weten

Voldoende magnesium in de grond wil echter niet zeggen dat er ook voldoende magnesiumkalk in de plant komt. Om dit te meten is gewasonderzoek nodig. De plant neemt alleen de hoeveelheid magnesium op die ze nodig heeft.

Uw pH op peil

De pH is één van de belangrijkste factoren die bepaalt hoeveel voedingstoffen in de bodem beschikbaar komen voor de plant. Een optimale bodemvruchtbaarheid is onontbeerlijk voor veel gewassen om goede opbrengsten te garanderen. Met Miramag Superfine® houdt u de pH-waarde van uw bodem altijd op peil. Met deze hoogwaardige milieu- en biovriendelijke magnesiumkalk profiteert u jaar na jaar van zichtbaar betere resultaten.

Uitstekend wortelgestel met Miramag Superfine®

De aardbeiplanten vermeerderaars weten het al langer.
Voor de ontwikkeling van een uitstekend wortelgestel, moet de aardbeiplant worden verwend met Magnesium.
Met veel succes gebruiken de meeste van hen al jaren Miramag Superfine® om dit te bewerkstelligen.

Goed ontwikkelde wortels is namelijk een sterk argument bij de verkoop van aardbei-plantmateriaal.

Het is natuurlijk ook voor de aardbei-productietelers van groot belang, een gewas met een prima wortelstelsel (verder) te laten ontwikkelen. Het gewas is dan minder gevoelig voor stresssituaties, zoals extreme hitte.

Uiteindelijk komt dit ten goede aan de vruchtmaat en de vruchtkwaliteit.

Zelfs zou de teelt met minder N uit kunnen, in geval de Magnesium-opname optimaal is.
Dit komt dan ook nog eens ten goede aan de smaak van deze zomerkoninkjes.

Asperges kweken met mooi resultaat

Magnesium & calcium

Asperges kweken is geen sinecure. De samenstelling van de bodem is van essentieel belang, want deze moet voldoende magnesium en calcium bevatten. Een goede magnesiumopname is niet alleen van groot belang voor een efficiënte benutting van het zonlicht en dus de vorming van suikers, maar heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit van de te oogsten asperges.

Een goede calciumopname dan weer een absolute vereiste voor het maken van nieuwe wortels (waar de gevormde suikers worden opgeslagen). Deze reserves zijn nodig als u voldoende asperges kweken wilt in het volgende teeltjaar.

Onderhoudsbekalking van asperges

Dankzij de unieke fijnheid en poreusheid van Miramag Superfine®, kan het gewas ieder jaar beschikken over voldoende calcium en magnesium. Asperges kweken vraagt ook de juiste manier van onderhoud. Wij adviseren een onderhoudsbekalking van jaarlijks 800-1200 kg Miramag Superfine®/ha. De beste periode voor een onderhoudsbekalking is van november tot en met januari, wanneer de aspergeruggen zijn afgebouwd.

Aanleg van nieuwe asperges

Door de snelle werking en het hoge magnesiumgehalte, is Miramag Superfine® ook uitermate geschikt bij het kweken van nieuwe asperges. Bij de aanleg van asperges wordt de bodem 80-110 cm diepbemest en bewerkt. Op basis van een bodemanalyse wordt een mix van landbouwkalk en organische mest (stalmest, champost of compost) aangebracht en vervolgens diep ondergewerkt.

De 2 belangrijkste aandachtspunten:

  • de pH moet op peil zijn op het moment van planten
  • de bodem moet een goede verhouding calcium/magnesium hebben

Reken op Miramag

Het maken van de juiste keuzes is essentieel bij asperges kweken, zeker omdat het gewas 10 jaar of meer staat. Doorgaans kiezen we voor een dosering van 4000-6000 kg Miramag Superfine® per ha.

Maak gebruik van de handige omrekentabel.

Groenten kweken met magnesium

Snelle opname

Groenten zoals prei, sla en kool hebben veel magnesium nodig. Strooien met Miramag Superfine® garandeert een magnesiumrijke bodem. Deze natuurlijke magnesium kalkmeststof heeft een groot voordeel t.o.v. de concurrentie: dankzij de ultrafijne korrel neemt het gewas het magnesium heel snel op.

Verkeerde remedies

Bij vroege voorjaarsteelten (en soms in het najaar) kan het gebeuren dat groenten moeilijker magnesium opnemen door de lage bodemtemperatuur. Het blad kan dan plots geel verkleuren.
Dit wordt vaak ten onrechte aanzien voor een gebrek aan stikstof, waardoor er verkeerde maatregelenworden genomen.

Contactformulier

Voer de Captcha tekens hieronder in (verplicht)

captchaóf bel ons vinden wij ook leuk!
+32 3 69 75 78