Veel interesse op de Veris Bodemdag!

26 juli 2018

25 Juli heeft AernoutsTax samen met Vantage-Agrometius en Bodemkundige Dienst van Belgie weer meer interessen gewekt bij de Belgische/ Nederlandse veehouders én akkerbouwers over het scannen van uw bodem.
Op deze warme dag kon u zich laten overtuigen door de twee bedrijven Vantage-AgroMetius en Bodemkundige Belgie waarom u precisie landbouw zou moeten toepassen op uw bedrijf, Steven De Meyer een Precision Ag Specialist maakt ook voor de agrariërs een zo geheten ‘poll’ vraag hoeveel verschil in opbrengst zit er binnen perceel per hectare?  Opvallend zaten de meeste zaten er naast, maar omdat wij met de Veris Bodemscanner taakkaarten van onze klant konden wij het juiste antwoord geven.

De stappen van het optimaliseren van de bodem;

  1. Scannen van de percelen
  2. Plaats specifiek advies
  3. Variabel werken

1- Scannen van de percelen
De bodem is altijd de basis van de teelt van diverse gewassen, is de vocht en pH en organische stoffen huisvesting niet optimaal in de bodem dan zal dit resulteren in slecht oogsten. Zo liet Steven De Meyer ook de taakkaarten zien van een klant van ons die van 2012 nooit had gescand tot de dag van vandaag dat enorm veel verbetering was rond het perceel en waaruit bleek dat de midden deel van het perceel het grootste verschillen in de opbrengst gaf.

2- Plaats specifiek advies
De Bodemkundige Dienst van Belgie was er gisteren ook bij om advies te geven en waarom het toepassen van precisie landbouw zo belangrijk is om kosten reductie van uw spuitmiddelen en bemestingen te gebruiken. Omdat de Veris Bodemscanner concrete parameters en advies kunnen leveren voor de Bodemkundige Dienst van Belgie en de complete percelen in kaart kunnen brengen voor het toepassen van precisie landbouw. Een van de grote belangen is het verschil van grondsoorten en van de pH waardes die daarbij een rol spelen zo zagen de agrariërs dat er veel informatie was te zien in de rapporten van de Bodemscanner zoals; Stikstof, Fosfaat, Kalium, Sulfaat, Calcium, Fosfor, Magnesium, Ijzer, Mangaan, Borium, Koper, Zink, Molybdeen, kalk (pH), Koolstof.  Er waren uiteraard veel vragen over de scanner en er werden vergelijkingen gemaakt met drones en de Veris Bodemscanner daarin zagen de meesten toch in dat de drones minder data tonen op de rapporten dan de Veris Bodemscanner wanneer de taakkaarten overeen werden gelegd. (Hiervan binnenkort de uitslagen op de website en Facebook/ Twitter)

3- Variabel werken
Door dat AernoutsTax een modern machinepark tot beschikking heeft kunnen zei overal plaats specifiek middelen toedienen. Wat kan het Aernouts betekenen in het loonwerk met de parameters en waardes die zei hebben gewonnen met het scannen?

– Bekalken
– Compost strooien
– Vastmest strooien
– Zaaien én planten
– Gewas/ bodem herbeciden
– Oogst metingen (Vraag voor meer informatie)

De Bodemkundige Dienst van Belgie: Veris Bodemscanner is reductie op kosten op bemestingen, spuit middelen en optimale bodem voor het behalen van betere oogsten.

Er werden nog demonstraties gehouden en uitleg gegeven van de Veris Bodemscanner zelf en de Kalkstrooier die plaats specifiek kan strooien hiervan een tal van foto’s en een video.